KONTAKT IMPRESSUM DATENSCHUTZ HOME
Boardliste
Filter:
Board Spieler Zeit Aktion Zug
0221 BERND vs WOLFGANG 429h:03m Schwarz gewinnt
0222 RALF vs LEON 767h:52m unberührt
0223 KLESCH vs LUISCH 736h:23m Bauer: E2-E4
0224 POKAL_VERLIERER vs BVB09 232h:17m unberührt
0225 SIMON vs OPA 1h:25m Springer: G1-F3
0226 BERND vs WOLFGANG 378h:23m unberührt
0227 POKAL_VERLIER vs BVB_09 73h:04m Schwarz gewinnt
0228 ALKA vs GERHARD0065 309h:58m Schwarz gewinnt
0229 RAINER vs DIRK 121h:14m Weiß gewinnt
0230 CORONSTANTIN vs HERRAINER 308h:19m Schwarz gewinnt
0231 BÖVIER vs BÖFÜNF 45h:38m Schwarz gewinnt
0232 SARNTALER vs HANS 305h:53m Schwarz gewinnt
0233 ANDREAS_B_54 vs ANDREAS_M_54 1h:45m Springer: G1-F3
0234 MIKE vs MICHI 744h:12m Dame: D5-G8
0235 CARETTA_ vs AURINGO_ 307h:10m Schwarz gewinnt
0236 ARMIN vs DÄNU 911h:42m Bauer: E2-E4
0237 GERD vs STEFAN 911h:30m unberührt
0238 GERD1_ vs STEFAN 911h:15m unberührt
0239 GERD vs STEFAN 910h:11m unberührt
0240 GERDH vs STEFAN 909h:46m unberührt
0241 GERTH vs STEFAN 909h:43m unberührt
0242 HANS vs SARNTALER 904h:52m König: C6-B7
Seite: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
271 offene Boards
Board war in den letzten 5 Minuten aktiv
Board war in den letzten 24 Stunden aktiv
Spiel ist beendet
Board wird nach 40 Tagen (960 Stunden) gelöscht!

AKTUALISIEREN | ZURÜCK ZUM PORTAL